Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

(Ngày đăng: 01/12/2021, số lượt xem: 643)

 

❤️ Hiểu rõ được tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”. Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bệnh viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện. xung phong tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn máu dự trữ trong ngân hàng máu đã có lúc giảm đến mức báo động; mỗi cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện ngoài việc tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh vẫn chủ động tham gia hiến máu để phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
❤️ Thực hiện theo công văn 1351/CV-ĐTN ngày 12/11/2021 của BCH Đoàn thanh niên v/v vận động hiến máu tình nguyện. Ngày 30/11/2021 Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc có 17 CBYT tham gia hiến máu.


Tổ quản lý chất lượng