Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ
Nội dung thông báo:

 Kính gửi: Các quý Công ty 

 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc cần mua sắm đồ vải để phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 - 2024 tại Bệnh viện.

 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng kính mời các công ty gửi báo giá về Phòng Điều dưỡng Bệnh viện sản Nhi Vĩnh Phúc đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2023 

Tệp nội dung: [Thumoibaogia.pdf]