Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THÔNG BÁO: THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN (HIS, LIS, PACS, EMR, CHỮ KÝ SỐ)
Nội dung thông báo:

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện quy trình kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện về phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (HIS, LIS, PACS, EMR, Chữ ký số)

Trân trọng kính mời các đơn vị doanh nghiệp gửi báo giá cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tệp nội dung: [02_thumoibaogiaphanmem.pdf]