Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
VĂN BẢN 2644/SYT-NVYD NGÀY 9/8/2021 CỦA SYT VỀ CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG CHO BỆNH VIỆN SẢN - NHI VĨNH PHÚC
Nội dung thông báo:

Văn bản 2644/SYT-NVYD ngày 9/8/2021 của SYT về công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc