Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc được Sở Y tế phê duyệt

(Ngày đăng: 07/06/2017, số lượt xem: 4795)

                 Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

          Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc xây dựng Danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc được Sở Y tế Vĩnh Phúc phê duyệt.

          Các bạn download và xem danh mục kỹ thuật, giá các danh mục kỹ thuật, xét nghiệm chủ yếu áp dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi tại mục: Văn bản >>> Bệnh viện.

Phạm Tiến Thọ