Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

KHOA SINH HÓA - MIỄN DỊCH

(Ngày đăng: 24/03/2020, số lượt xem: 2945)

 

KỶ YẾU KHOA SINH HÓA - MIỄN DỊCH

“Công nghệ hiện đại - Kết quả chuẩn xác – An toàn điều trị”

 

1. Ngày thành lập

- Khoa Sinh hóa – Miễn dịch, Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc được tách ra từ khoa Xét nghiệm Bệnh viện từ ngày 31 tháng 10  năm 2013.

2. Lãnh đạo qua các thời kỳ

- Từ khi thành lập tới tháng 7 năm 2015:

+        Trưởng khoa: DS Trương Thị Xuân Hồng.

+        KTV trưởng khoa: CN Lê Thị Thái Hà.

- Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016:

+        Phụ trách khoa: BS CKII Vũ Thị Là – PGĐ Bệnh viện.

+        KTV trưởng khoa: CN Lê Thị Thái Hà.

3. Lãnh đạo đương nhiệm

+        Phụ trách khoa: BS Dương Thị Thu Hường – Phó trưởng khoa.

+        KTV trưởng khoa: CN Lê Thị Thái Hà.

4. Cơ cấu nguồn lực

- Mới thành lập: 7 CBCNVC, trong đó: Dược sĩ ĐH 01; CNXN 01; KTV XN 01; ĐD trung cấp 03; Hộ lý 01.

- Đến tháng 02/2020 Khoa Sinh hóa – Miễn dịch có tổng số 08 CBCNVC, trong đó: Bác sĩ: 02; CN XNYH: 05; KTV Cao Đẳng: 01.

Tập thể khoa

5. Chức năng nhiệm vụ

- Khoa Sinh hóa – Miễn dịch được thành lập có chức năng sau:

+        Nhận mẫu và thực hiện các xét nghiệm Sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu, các xét nghiệm miễn dịch theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y Tế phục vụ công tác khám và điều trị tại bệnh viện.

+        Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

+        Tham gia nghiên cứu khoa học.

+        Là nơi kiến tập cho học viên và cán bộ học tập về chuyên ngành xét nghiệm khi có yêu cầu.

+        Tham mưu và đề xuất Lãnh đạo Bệnh viện đầu tư trang thiết bị; cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn về các nội dung chuyên ngành Hóa sinh y học theo quy định hiện hành.

6. Thành tích đạt được

- Về kết quả hoạt động chuyên môn:

+        Hàng năm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao về các xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, xét nghiệm miễn dịch.

+        Từ tháng 10 năm 2018 triển khai sàng lọc sơ sinh gói 5 bệnh hiệu quả giúp khẳng định thương hiệu bệnh viện.

+        Triển khai được nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu như sàng lọc tiền sản giật (PLGF, SFlt-1), vitamin D, prealbumin, C3, C4, NH3... phục vụ công tác khám và điều trị bệnh được hiệu quả.

+        Thường xuyên phối hợp với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, nhiều năm liền có đề tài khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu và ứng dụng tốt trong chuyên môn.

- Là cơ sở xét nghiệm tin cậy của toàn bệnh viện, phối hợp tốt với các khoa phòng liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ...

 - Khen thưởng:

        Danh hiệu thi đua:

 + Tập thể lao động xuất sắc: 2015
            + Tập thể lao động tiên tiến: 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019

       Hình thức khen thưởng:

 + Giấy khen của Sở Y tế: 2013, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

7. Định hướng phát triển

- Dự kiến nguồn nhân lực cho Bệnh viện mới quy mô 500 giường bệnh.

- Cử cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện hạt nhân và cơ sở đào tạo có uy tín.

- Dự trù trang thiết bị, máy móc cần thiết và nhu cầu hóa chất, vật tư phục vụ công tác chuyên môn.

- Nghiên cứu triển khai các xét nghiệm mới chuyên sâu phục vụ nhu cầu khám và điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là xét nghiệm phục vụ cho IVF, dinh dưỡng, tim mạch, xét nghiệm nội tiết nhi khoa và sản khoa.

- Tiếp tục thực hiện tốt Sàng lọc sơ sinh gói 5 bệnh và triển khai thêm gói 7 bệnh, 55 bệnh.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

                                               

 

 Sàng lọc trước sinh: Double Test và Sàng lọc Tiền sản giật

Tổ quản lý chất lượng
Các tin khác