Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ngày đăng: 23/03/2020, số lượt xem: 4287)

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

1.     Lịch sử hình thành và phát triển

       Phòng Tài chính – Kế toán là một trong các phòng chức năng của bệnh viện được thành lập ngay từ khi có quyết định thành lập bệnh viện.

2.     Lãnh đạo qua các thời kỳ

Ông Trịnh Xuân Hợp – Trưởng phòng đến năm 2018

3.     Lãnh đạo đương nhiệm

Ông Lê Đình Đại – Trưởng phòng từ tháng 8/2018 đến nay

Ông Nguyễn Văn Nhân – Phó trưởng phòng
Ông Nguyễn Văn Trung – Phó trưởng phòng

4.     Cơ cấu nguồn lực

Khi mới thành lập với 06 cán bộ viên chức phục vụ cho 150 giường bệnh, đến nay phòng Tài chính kế toán đã phát triển lên 19 cán bộ viên chức phục vụ thu, chi tài chính cho 500 giường bệnh, trong đó:

Cử nhân đại học: 15; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 02. Trưởng phòng Cử nhân kinh tế: Lê Đình Đại đang theo học lớp Thạc sĩ kinh tế.

Các bộ phận bao gồm:

- Tổ thu viện phí ngoại trú

- Tổ thanh toán viện phí nội trú

- Tổ rà soát chi phí

- Tổ kế toán thu chi ngân sách, quản lý viện phí, quản lý tài sản, quản lý thuốc, quản lý vật tư y tế ...

- Thủ quỹ

Tập thể Phòng

 

5. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

* Nhiệm vụ

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch hoạt động của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Định kỳ báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

5.     Thành tích đạt được

- Thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

- Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa, phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

- Cải cách khâu tiếp đón và thanh toán viện phí nội trú, ngoại trú.

- Xây dựng phương án hạch toán khoa phòng giao tự chủ về các khoa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành về quản lý tài chính, tài sản, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Trong những năm qua, phòng Tài chính kế toán được các đoàn thanh tra, kiểm toán kiểm tra đánh giá cao về công tác quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi tiêu hợp lý, tuân thủ đúng theo Luật kế toán, đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh và phát triển bệnh viện. Đặc biệt trong hai năm gần đây, phòng Tài chính kế toán đã tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện thực hiện tự chủ chi thường xuyên, cân đối thu – chi để tăng thu nhập ngoài lương năm sau cao hơn năm trước cho cán bộ, người lao động trong đơn vị yên tâm công tác.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, phòng Tài chính kế toán không ngững học tập, vươn lên trưởng thành, tham mưu cho Ban giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung sức phát triển bệnh viện hướng tới sự hài lòng và tin tưởng của người bệnh và gia đình người bệnh chính là thước đo cho sự phát triển chung của bệnh viện.

6. Định hướng phát triển

- Tham mưu tốt hơn cho Ban giám đốc trong công tác Quản lý tài chính, phát triển kinh tế y tế.

- Cân đối thu, chi đảm bảo kinh phí thường xuyên trong năm

- Tiếp tục hoàn thiện phương án hạch toán khoa, phòng

- Phối hợp phòng Kế hoạch tổng hợp trong công tác thanh quyết toán BHYT

- Phối hợp với CNTT triển khai phần mềm hạch toán khoa, phòng và phần mềm theo dõi thống kê thu nhập của nhân viên và tính thuế thu nhập cá nhân.Tổ quản lý chất lượng
Các tin khác