Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CÔNG VĂN VỀ VIỆC BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Nội dung thông báo:

 Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh hàng hóa trang thiết bị y tế. Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc xin gửi Văn bản số: 502/BVSN-TCKT ngày 13/9/2021 về việc báo giá trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tệp nội dung: [phuluc502_0001_0001.pdf]