Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Công Văn Số 298/BVSN-KHTH (04/09/2020)

V/v đảm bảo công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại bệnh viện

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 (04/09/2020)

Theo bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020

Công Văn Số 286/BVSN-KHTH (04/09/2020)

v/v đảm bảo công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện

Kế hoạch Số 41B/KH-BVSN (27/08/2020)

KẾ HOẠCH triển khai ứng dụng kết nối trực tuyến để họp, giao ban, hội chẩn, học chuyên môn trong tình hình dịch bệnh Covid 19

Phương Án Số 285A/PA-BVSN (27/08/2020)

PHƯƠNG ÁN cách ly khi có dịch COVID 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong tình hình mới năm 2020

Quyết Định Số 242A/QĐ-BVSN (27/08/2020)

v/v thành lập các Tổ giúp việc, nhiệm vụ tổ giúp việc cho ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID 19

Quyết Định Số 241A/QĐ-BVSN (27/08/2020)

v/v kiện toàn tổ chuyên môn, nhiệm vụ tổ chuyên môn trong chống dịch viêm đường hô hấp viêm đường hô hấp cấp do COVID -19

Kế hoạch Số 46/KH-BVSN (27/08/2020)

Kế hoạch triển khai nhân lực cho khu điều trị cách ly SARS-COV-2

Công Văn Số 290/BVSN-KHTH (27/08/2020)

v/v phân công lịch trực khám, chữa bệnh phòng chống COVID 19 tại Bệnh viện

Công Văn Số 99A/BVSN-KHTH (25/08/2020)

V/v triển khai các biện pháp phòng ngừa Covid -19 tại bệnh viện.

Quyết Định Số 243/QĐ-BVSN (25/08/2020)

V/v thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID 19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

Kế hoạch Số 42/KH-BVSN (25/08/2020)

V/v kiểm tra , đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp .

Công Văn Số 265/BVSN-KHTH (25/08/2020)

v/v phân công lịch trực khám, chữa bệnh phòng chống COVID 19 tại Bệnh viện

Công văn Số 266/BVSN-KHTH (25/08/2020)

v/v đảm bảo công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly người nghi nhiễm Covid 19 tại Bệnh viện
[Tổng số: 2 trang] |<< << 1 2 >> >>|
#