Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI BÁO GIÁ THẦU VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH
Nội dung thông báo:

 

Để phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 - 2024, Bệnh viện đang triển khai xây dựng kế hoạch gói thầu Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm Sàng lọc sơ sinh 5 bệnh của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các hàng hoá có khả năng cung ứng cho Bệnh viện.