Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÂN BỔ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỰ ÁN: NHÀ CẦU VÀ HỆ THỐNG HOA SẮT CỬA SỔ, HÀNH LANG NHÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ, NỘI TRÚ THUỘC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC
Nội dung thông báo: