Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ IVF
Nội dung thông báo:

     Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua hóa chất, môi trường và vật tư sử dụng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản năm 2023 - 2024.

     Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Pháp luật gửi báo giá theo nội dung sau: