Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
DANH SÁCH THÔNG BÁO
[Tổng số thông báo: 7]
STT Tiêu đề thông báo Tệp nội dung Xem
[phuluc502_0001_0001.pdf] Xem nội dung thông báo
[Thôngbáokhẩn.PDF] Xem nội dung thông báo
[FILE_20210819_163145_signed-signed-vanbancongbocosotiemchungvacxinvinhtuong.pdf] Xem nội dung thông báo
[FILE_20210819_162830_signed-signed-cvvephongxnantoansinhhoccapiibvsannhi.pdf] Xem nội dung thông báo
[giolamviec.jpg] Xem nội dung thông báo
[OrangeandYellowGraphicIllustratedBirthdayPromoFacebookCover.jpg] Xem nội dung thông báo
[Luuy.png] Xem nội dung thông báo

#