Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 20/2021/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 20/2021/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ (11/03/2022)

Ngày 10/03/2022 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn triển khai thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải trong phạm vị khuôn viên cơ sở y tế. Tập huấn triển khai đến tất cả NVYT tại bệnh viện, chia làm 2 khung giờ học.
[Tổng số: 3 trang] |<< << 1 2 3 >> >>|
#