Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ (VẬT TƯ Y TẾ)
Nội dung thông báo:

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc mời báo giá về bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị: hệ thống máy siêu âm. 

 

Tệp nội dung: [Thumoibaogia(Vattuyte).pdf]