Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ THUỐC
Nội dung thông báo:

               Kính gửi: Các đơn vị cung ứng

Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh năm 2023-2024, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu mua bổ sung thuốc Generic sử dụng trong 12 tháng.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật gửi báo giá các thuốc có khả năng cung ứng cho Bệnh viện theo thư mời sau: