Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ VẮC XIN
Nội dung thông báo:

              Kính gửi: Các đơn vị cung ứng

Để phục vụ nhu cầu tiêm chủng năm 2023-2024, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu mua vắc xin, sinh phẩm.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật gửi báo giá các vắc xin có khả năng cung ứng cho Bệnh viện theo thư mời sau: