Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
VĂN BẢN SỐ 2807/SYT-NVYD NGÀY 18/8/2021 CỦA SYT TỈNH VĨNH PHÚC VỀ CÔNG BỐ CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP II Ở BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC
Nội dung thông báo:

 Văn bản số 2807/SYT-NVYD ngày 18/8/2021 của SYT tỉnh Vĩnh Phúc về công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II ở Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc