Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
THƯ MỜI BÁO GIÁ CÁC VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM Y TẾ
Nội dung thông báo:

KÍNH GỬI: CÁC HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP TẠI VIỆT NAM

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua vật tư y tế, sinh phẩm y tế của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024,

Bệnh viện sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng kính mời các hãng sản xuất, các nhà cung cấp gửi báo giá về Khoa Dược từ 08h ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2023 theo thư mời báo giá sau:

Tệp nội dung: [Yeucaubaogia(1).pdf]