Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

DANH MỤC GIÁ THUỐC - VẬT TƯ Y TẾ - HOÁ CHẤT BỆNH VIỆN SẢN - NHI VĨNH PHÚC

(Ngày đăng: 13/12/2016, số lượt xem: 3862)

 

DANH MỤC THUỐC- VẬT TƯ Y TẾ- HOÁ CHẤT BỆNH VIỆN SẢN NHI

 

 

Tên thuốc - hàm lượng

Đơn vị

Đơn giá

 

1

VTCOM

Nhũ dịch Lipid ( 20% )
Acid Amin 11.3% + Điện giải Gluocose 11%(Combilipid Peri) 255ml/20%
885/11%
300/11.3%

Túi

499999.92

2

DDEX56

Glucose(5% Dextrose in water-plp) 500ml

Chai

11500

3

DNAT6

Natri Chlorid(0,9% Sodium chloride 500ml - PLP) 9g/500ml

Chai

11500

4

DRIN6

Ringer lactate(Lactater Ringers 500ml-plp) 500ml

Chai

11500

5

DDEX16

Glucose(10% Dextrose in water) 500ml

Chai

13400

6

DCP6

Ciprofloxacin(Ciprofloxacin polpharma -đức) 200mg/100ml

Túi

75000

7

DPVP6

Povidon iodine 10%(P.V.P Iodine 10%) 100ml

Lọ

10899

8

DVOL6

Hydroxyethylstarch(Volulyte iv 6%) 6.0%

Túi

91999.992

9

DDE26

Glucose(20% Dextrose in wate-lpl) 500ml

Chai

14400

10

DPAR6

Paracetamol(Paracetamol   g.e.s k114) 1g

Túi

45000

11

DLIP6

Nhũ dịch lipid 250 ml(lipocithin 10%) 100ml

Chai

105000

12

DAMI6

Hỗn hợp acid amin *(Aminoplasma 5%   250ml-B.Braun) 5%, 250ml

Chai

67725

13

DTRICH6

Metronidazole(Trichopol 500mg/100ml-Ba Lan) 500mg/100ml

Túi

27500

14

DMET6

Metronidazole(Metronidazol  500mg 100ml)

Chai

8000

15

DSOD6

Natriclorid (0.9% Sodium Chloride chai 1000ml - PLP) 9g/1000ml

Chai

14700

16

DNA6

Natri Chlorid(Natriclorid 0.9%500ml-k20chai fkp) 9g/500ml

Chai

6720

17

GLC6

Glucose(Glucose 20%-500ml k/20chai  FKB) 20.0%

Chai

11865

18

NUTRI6

Acid amin *+ Glucose (Nutriflex peri 1000ml kiện 5tuis- thụy sỹ) 40g + 80g/  1000ml

Túi

403000

19

DPARA6

Paracetamol(paracetamol B.Braun 1000mg/100ml H10) 1g/100ml

Chai

38493

20

GEL16

Gelatin(Gelofusine 500ml) 500ml

Chai

115999.968

21

DVAM6

Dung dịch Acid amin chứa Taurine chuyên biệt cho nhi 6.5% 100ml chứa: L-Alanine+L-Arginine+L-Aspartic acid+L-Cysteine(+L-Cystine))+L-Glutamic acid+Glycine(amino acetic acid)+L-Histidine+L-Isoleucin(Vaminolact  Sol 100ml  1s- áo) 6.5%, 100ml

Chai

128999.997

22

DNA6

Natri Chlorid(Natriclorid 0.9%500ml-k20chai fkp) 9g/500ml

Chai

11500

23

GEL16

Gelatin(Gelofusine 500ml) 500ml

Chai

116000

24

DGEL16

Gelatin(Gelofusine 500ml) 6%/400ml

Chai

116000

25

NUTRI6

Acid amin *+ Glucose (Nutriflex peri 1000ml kiện 5tuis- thụy sỹ) 40g + 80g/  1000ml

Túi

403000.002

26

TRI05

Metronidazole(Trichopol) 0,5%/100ml

Túi

26250

 

27

HCE

Eraba Norm

ml

310000

 

28

HCKOH

Dung dịch KOH 20%

Lít

550000

29

HTABO05

Huyết thanh ABO Bộ 3 lọ - Biotech

Bộ

574999.999

30

HTRH05

Huyết thanh mẫu RH ( Anti D)- Biotech

Bộ

575000

31

HCM53P

M- 53 P Probe Cleanser

Hộp

1500000

32

HCCRP6

CRP

ml

44600

33

HCRM6

Dung dịch rửa máy sinh hóa

ml

2900

34

HCCAL6

Calcium Chorde Solution

ml

31990

35

HCTHR6

Thromborel S

ml

134978

36

HCTHRBIN

Thrombin Reagent

ml

529830

37

HCCUVE6

Cuvette

Ống

3266

38

HCOWEN

Owen"s Veronal Buffer

ml

31192

39

HCCON6

Control Plasma N

ml

945000

40

HCCA6

CA Clean

ml

51964

41

HCM53LH

M-53LH(I) Lyse(phá vỡ) 500ml/chai

ml

5200

42

HCDIL6

Diluton 3I

ml

169

43

HCLEOI

M - 53 LEO ( I ) Lyse

ml

3750

44

HCSEN6

Control Serum N

ml

257200

45

HCSEP6

Control Serum P

ml

184450

46

HCMUL6

Multi - Calibrator

ml

291000

47

HTABO6

Huyết thanh mẫu ABO

Bộ

558000.45

48

HCIS6

Isotonac 3

Lít

135000

49

HCHE6

Hemolynac 3N

Lít

5450000

50

HCCLE6

Cleanac

Lít

1290000

51

HCPAC6

Pack Solution Na/K/Ca/pH

ml

8500

52

HCGOT6

GOT ( AST )

ml

8390

53

HCGLU6

Glucose

ml

4250

54

HCGPT6

GPT ( ALT )

ml

8390

55

HCURE6

Urea

ml

5500

56

HCURI6

Uric Acid

ml

5430

57

HCCRE6

Creatinine

ml

5300

58

HCBILD

Bilirubin Direct

ml

6100

59

HCBILT6

Bilirubin Totol

ml

6100

60

HCAL6

Calcium

ml

8200

61

HCSUB6

Substrate Module 2000T

ml

49400

62

HCAFP

AFP

Test

41550

63

HCHCG6

HCG

Test

45000

64

HCUN6

Unconugate

Test

51470

65

HCUREA6

Urea ( 3x66ml,3x43ml )

ml

9119.996

66

HCCR6

Creatinine ( 3x50ml ,3x50ml )

ml

4834.998

67

HCGLUC6

Glucose (6x66ml )

ml

4999.995

68

HCAST

GOT ( AST ) (6x66ml,6x16ml)

ml

8470.004

69

HCALT

GPT ( ALT ) (6x66ml,6x16ml)

ml

8470.004

70

HCBID6

Bilirubin Direct ( 3x50ml,3x10ml )

ml

6815.004

71

HCBIT6

Bilirubin Total (3x65ml,3x14ml )

ml

8829.996

72

HCACID

Uric acid ( 4x65ml )

ml

9719.997

73

HCCALC6

Calcium ( 3 x 60ml )

ml

9420.002

74

HCPRO6

Protein Total ( 5 x66ml )

ml

5599.996

75

HCALB6

Albumin ( 6 x 65ml )- Đức

ml

3549.998

76

HCIRO6

Iron ( 2 x125ml ) - Pháp

ml

7550.004

77

HCALEVE2

Assayed chemistry primium plus level 2

ml

107499.998

78

HCALEVE3

Assayed chemistry primium plus level 3

ml

107499.998

79

HCCLI6

Clinical chemistry calibration serum plus

ml

107499.998

80

HCALK6

Alkaline detergent (2L/can)- Pháp

ml

799.995

81

HCANT6

Antibacterial phosphor free detegent(500ml/chai)- Pháp

ml

2399.996

82

HCPRC

Probe Wash Cleaning

ml

25580

83

HC3DN

Máu chuẩn 3DN

Lọ

454000

84

HCCREBIO

Creatinine

ml

3280

85

HCTOT6

Protein Total

ml

4630

86

HCALBU6

Albumin

ml

3116

87

HCCL3

Cleanac 3

Lít

1290000

88

HCMPRO

M-53P Probe Cleanser

ml

30000

89

HCSTA6

Standard Human Plasma 10x1ml

ML

923790

90

HCCA6

CA Clean

ml

51963.999

91

HCQCL1

QC Control lever 1

ML

117000

92

HCQCL2

QC Control lever 2

ML

117000

93

HCM53D6

M - 53D DiLuent

ML

148

94

HCIMO6

Immulite 2000 OM - MA KIT

Test

81125

95

HTABO6

Huyết thanh mẫu ABO

Bộ

558000.009

96

HTANTI6

Anti D

Bộ

250000.002

97

HCXL6

XL MUltical

ML

400000

98

HCPROB

Probe Wash Module

ML

9895

99

HCGSD6

HCG Sample Dilue

ML

43160

100

HCDAILY6

Daily Rinse ( 90ml/chai )

ML

25568.004

101

HCSOLU6

Pack Solution Na/Ka/Cl 800ml/thùng

ML

7990

102

HCB55

B55 Control ( 3 )

ML

320000

103

HCGT6

GOT

ML

5500

104

HCGP6

GPT

ML

5500

105

HCLEO2

M-53 LEO (II )Lyse

ML

13700

106

HCLH6

M-53 LH Lyse

ML

5200

107

HCAC6

Actin FS

ML

259980

108

HCRP

CRP Calibrator

ML

1500000

109

HCPCO6

Protein Control

ML

1360000

110

HCCALCI6

Calcium

ML

4700

111

HCCLEA6

Cleaning Solution

Hộp

3250000

112

HCCHO6

Cholesterol

ML

4850

113

HCG6

HCG

Test

59440

114

HCACV6

Actin FS

ML

238000

115

HCCAV6

CA Clean I

ML

40190

116

HCCI62

Citrol 2E

ML

403000

117

HCCI61

Citrol 1E

ML

403000

118

HCOWE6

Owren'S Veronal Buffer

ML

23800

119

HCTHRV6

Thromborel S

ML

136300

120

HCTHB6

Thrombin ( 100NIH U/ML)10x1ml

ML

715600

121

HCREV6

Reaction Tube SU - 40

Cái

6110

122

HCCLC6

Calcium Chloride

ML

27450

123

HCGLUCO6

Glucose

ML

2900

124

HCBIT6

Bilirubin Total (3x65ml,3x14ml )

ml

8830.006

125

HCBID6

Bilirubin Direct ( 3x50ml,3x10ml )

ml

6815.014

126

HCANT6

Antibacterial phosphor free detegent(500ml/chai)- Pháp

ml

2400.016

127

HCCALC6

Calcium ( 3 x 60ml )

ml

9419.991

128

HCACID

Uric acid ( 4x65ml )

ml

9720.008

129

HCGLUC6

Glucose (6x66ml )

ml

5000.006

130

HCBID6

Bilirubin Direct ( 3x50ml,3x10ml )

ml

6815

131

HCANT6

Antibacterial phosphor free detegent(500ml/chai)- Pháp

ml

2400.006

 

132

CON001

Cồn 96

Lit

26599.98

 

133

VINT04

Alpha chymotrypsin(Vintrypsine) 5000ui

Ống

6300

134

DO075A

Dobutamine(Dobutamin) 250mg

Lọ

172573

135

ADAL04

Nifedipine(Adalat) 10mg

Viên

2250

136

FU066

Furocemid(Furocemid) 40mg

Viên

192

137

BE095

Benzyl Penicilin (Bebzyl Penicillin) 1000000UI

Lọ

3719

138

DIPHY

Aminophyline(Diaphylin  4.8%) 4.8%

Ống

10815

139

VINC01

Metoclopramid(Vincomid) 10mg/2ml

Ống

2940

140

SME01

Diosmectit(Smecta) 3g

Gói

3475

141

VTREF

Hydroxyethylstarch(Refortan Solution Inf) 6% 500ml

Chai

99000

142

DEK4

Cefoperazone(Denkazon) 1g

Lọ

65000

143

CIP05

Ciprofloxacin(Ciprofloxacin)  200mg/100ml

Chai

16800

144

PVP05

Povidon iodine 10%(PVP - Iodine) 10%/100ml

Lọ

11865

145

CED5

Cerebrolysin 10 ml(Cerebrolycin) 10ml

Ống

104926

146

CIT5

Citratede cafein 25mg/ml

Ống

50998.95

147

CLI5

Vitamin C(C.Clife) 10mg/5ml lo60ml

Lọ

25000

148

CO402A

Codenterpin

Viên

467

149

COR4

Amiodarone(Cordazol) 150mg

Ống

30049

150

CU15

Phospholipid chiết từ phổi lợn (Curosurf) 1.5ml

Lọ

14100000

151

AL052

Alverine(Alverin) 40mg

Viên

150

152

AMO4

Amoxicillin(Amoxicilin) 500mg

Viên

535

153

AS4

Acetyl salicylic acid(Aspirin) 100mg

Gói

900

154

MID5

Cefuroxim 125mg(Midancef) 125mg/5ml/
lọ60ml

Chai

39984

155

BA063

Babemin

Gói

616

156

CA001

Calci clorid(Canciclorid) 500mg/5ml

Ống

1200

157

CE028

cerebrolysin(Cerebrolycin 5ml) 5ml

Ống

61651

158

BO5

Bạch linh + Cát cánh + Tang bạch bì + Ma hoàng + Thiên môn + Bạc hà + Bán hạ + Bách bộ + Mơ muối + Cam thảo + Phèn chua + Tinh dầu bạc hà + Acid benzoic(thuốc ho bổ phế) 200ml

Chai

34000

159

LEVO

Nor epinephrin (Nor adrenalin)(Levonor) 4mg/4ml

Ống

73500

160

DIC5

Diclofenac(Diclofenac galient) 100mg

Viên

15000

161

DIG01

Digoxin(Digocin) 0,5mg/2ml

Ống

25500

162

EGO5

Ergomin 20ml

Lọ

40500

163

GE003

Gentamicin sulfat tương ứng với 40mg Gentamicin base(Gentamycin) 40mg/ml

Ống

1342

164

HAM15

Diosmectite(Hamet) 3,8g

Gói

950

165

HO104

Cao khô đinh lăng; Cao bạch quả(Hoạt huyết dưỡng não)

Viên

490

166

HU054

Hutocin 250mg

Ống

13214

167

HUM4

Huma Gamma-Globiulin 16%2ml

Ống

346500

168

IT234

Itracon 100mg

Viên

13000

169

KA014

Kali clorid(Kaliclorid 10%) 500mg/5ml

Ống

2520

170

KAL5

Kali clorid(Kalium chloratum) 500mg

Viên

1500

171

LI004

Lidocaine(lidocain hcl 40mg/2ml) 40mg/2ml

Ống

470.001

172

MET4

Methotrexat(Methotrexate) 50mg

Ống

82900

173

MIC15

Glycerol + dịch chiết camomile (hoa cúc la mã) + dịch chiết mallow (hoa cẩm quỳ)(Microclismi 3g) 3g

Tuýp

11333

174

MO105A

Tetracyclin 1%

Tuýp

3070

175

NA019

Naloxon (hydroclorid)(Naloxon) 0.4mg/1ml

Ống

55327

176

NAL4

Naloxon (hydroclorid)(Naloxon) 4mg/1ml

Ống

38250

177

NOS5

Drotaverine(Nospa) 40mg/2ml

Ống

5544

178

PA083

Paracetamol 100mg

Viên

40

179

PR097

Prednisolon 25mg

Ống

33598

180

PR4

Propofol(Propofol-liporo-0,5%) 10mg/20ml

Ống

103950

181

SAF5

Sắt III Hydroxide Polymaltose Complex(Saferon) 50mg/ml

Lọ

59000

182

SALBU

Salbutamol(Salbutamol) 4mg

Viên

90

183

TOB04

Tobramycin (Tobramycin sulfat( Vinbrex)) 80mg/2ml

Ống

21000

184

TRAF5

Nifedipine(Trafedin) 10g

Viên

600

185

VI011

Vitamin B1 100mg/1ml

Ống

660

186

VIN14

Furosemid(Vinzix) 20mg/2ml

Ống

2520

187

VINH4

L-Ornithine+ L-Aspartate(Vin-Hepa) 500mg/5ml

Ống

8610

188

VINP5

Vitamin K1(vinphyton) 1mg

Ống

3400

189

VINS5

Methylprednisolone(vinsolon(methylprednisolon)) 40mg

Lọ

17850

190

VINT5

Alpha chymotrypsin(vintrypcine) 5000ui

Ống

5550

191

VINC15

Ethamsylat(vincynon) 250mg/2ml

Ống

24150

192

PAP5

Papaverin hydroclorid(paparin(papaverin)) 40mg/2ml

Ống

3400

193

TEN5

Paracetamol(Tenamyd Actadol) 0,5g

Viên

987

194

DI002

Diphenhydramin(Dimedron) 0.01g

Ống

550

195

CIP5

Ciprofloxacin(Ciprofloxacin) 400mg/200ml

Chai

152982.42

196

BR04

chất ly giải đông khô vi khuẩn(Broncho - Vaxom) 3.5mg

Viên

11000

197

VTMANI4

Manitol(Mannitol (Osmofundin )) 20%/250ml

Chai

20099

198

AD004

Epinephrine(Adrenalin) 1mg/1ml

Ống

2590

199

PRO5

progynova 2mg

Viên

120

200

PAR5

Paracetamol(Paracetamol) 450/3ml

Ống

5600

201

ME5

Acyclovir(medskin Acyclovir) 800mg

Viên

1199

202

POR4

Propofol(Propofol-liporo-1%) 10mg/20ml

Ống

69825

203

TAZAM

Cloxacillin 1g(Tazam) 1g

Lọ

49980

204

HEB

Heparin(Heborin) 25000ui/5ml

Lọ

64799.91

205

ACI5

Acyclovir(Acyclovir) 250mg

Lọ

320000

206

NEW5

Alverincitrat +
Simethicon (Newstomax-hộp 30v)

Viên

1218

207

CIP5

Ciprofloxacin(Ciprofloxacin) 400mg/200ml

Chai

160000

208

CEF5

Cefuroxime(Cefurofast) 1500mg

Lọ

44100

209

DIG01

Digoxin(Digocin) 0,5mg/2ml

Ống

20199.9

210

VINH4

L-Ornithine+ L-Aspartate(Vin-Hepa) 500mg/5ml

Ống

5700

211

ENTRA

Arginine Hydrochloride(Entraviga-Nam ha) 500mg

Viên

2331

212

TACE

Cefotaxim(Tarcefoksym 1g) 1g

Lọ

19467

213

NIC4

Nicardipine 10 ml(Nicardipin) 10mg/10ml

Ống

120000

214

DO226

Dopegit 250mg

Viên

2219.999

215

VTMANI4

Manitol(Mannitol (Osmofundin )) 20%/250ml

Chai

18270

216

AM124

Clorpromazin(Aminazin) 0,025g

Ống

1050

217

CEB5

Cao khô đinh lăng; Cao bạch quả(Cebraton) 150mg + 50mg

Viên

2100

218

DORO

Propranolol 40mg(Dorocardyl) 40mg

Viên

273

219

DEK5

Cefoperazone(Denkazon(Cefoperazole)) 1g

Lọ

56700

220

BE095

Benzyl Penicilin (Bebzyl Penicillin) 1000000UI

Lọ

1849.995

221

NAT95

Natriclorid (Natri clorid 0,9%/500ml - PLP)

Chai

11200

222

DU5

Carbetocin(Duratocin) 100mcg/ml

Ống

398035.89

223

EXJ4

Deferasirox(Exjade) 125mg

Viên

144445.004

224

B6

B6 + magnesi (lactat)(B6+magnesi)

Ống

3780

225

VAL5

Neomycin
Polymycin B
Nystatin (valygyno-medysun)

Viên

5040

226

CIT5

Citratede cafein 25mg/ml

Ống

51000

227

VTDEX10

Glucose(Dextrose 10% PLP) 500ml

Chai

13400

228

APIT5

Amlodipine(Apitim) 5mg

Viên

230

229

VIN074

Salbutamol(Vinsalmol) 0,5mg/1ml

Ống

4150

230

PIRA

Piracetam(Vinphacetam( piracetam 1g )) 1g/5ml

Ống

1980

231

ENCI

Ferric hydroxide kết hợp Sucrose(Encifer) 100mg/5ml

Lọ

115000

232

CAM5

Tranexamic acid(Cammic) 500mg

Viên

1764

233

SIRO5

Ambroxol(Siro Abrocto) 100ml

Lọ

28000

234

SAFV

Sắt III Hydroxide Polymaltose + acid folic(Saferon) 100mg+500mcg

Viên

4200

235

DEXA

Dexamethason(Dexamethasone) 5mg/1ml

Ống

861

236

DO234

Dopamin (hydroclorid)(Dopamin) 200mg/5ml

Ống

20799.975

237

SEA5

Sevofluran(Seaoflura) 250ml

Chai

2589999.993

238

ZOV5

Aciclovir (Zovitit) 200mg

Viên

5500.003

239

DEC05

Cefuroxime(Dectixal) 500mg

Viên

13839

240

TAX5

Cefotaxim(Taxibiotic) 1g

Lọ

13500

241

LI10

Lidocaine(Lidocain) 2%/10ml

Ống

14700

242

HA015

Paracetamol(Hapacol) 150mg

Gói

1300

243

SUX5

Suxamethonium clorid(Suxamethonium) 100mg

Ống

16300

244

VTAM4

Acid amin(Aminopex) 250ml

Chai

43800

245

AZI15

Azithromycin(azipowder) 15ml

Lọ

71000

246

SLAS5

Ma hoàng + Khổ Hạnh nhân + Cam thảo + Thạch cao (Slaska siro) 100ml

Lọ

27000.004

247

NU15

Nước cất(Nước cất pha tiêm) 5ml

Ống

798

248

HU4

Huma Globin 2.5g/50ml

Ống

4935000

249

OXY15

Oxytoxine(oxytocin) 5iu

Ống

3568.992

250

SLAS5

Ma hoàng + Khổ Hạnh nhân + Cam thảo + Thạch cao (Slaska siro) 100ml

Lọ

27000

251

DO15

Dopegit(methydopa) 250

Viên

2219.999

252

CEPHA

Cephalexin(Cephalexin) 500mg

Viên

3800

253

TRAJ

Lysin.HCl + Calci glycerophosphat + Acid glycerophosphoric + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Vitamin PP + Vitamin E(Trajordan) 60ml

Chai

23500

254

PUL15

Budesonide(pulmicort) 500mcg/2ml

Ống

13834.002

255

I5

Isoflurane(Isiflura) 250ml

Lọ

889999.95

256

SOT

Ibuprofen(Sotstop(Ibuprofen)) 2g/100ml

Lọ

59499.993

257

CEPO5

Cefpodoxime(cefpodoxim) 40mg/5ml

Chai

74949

258

SOT

Ibuprofen(Sotstop(Ibuprofen)) 2g/100ml

Lọ

59499.999

259

PR05

Progesterone (progesteron 25mg) 25mg

Ống

8220

260

AMPI

Ampicilin + sulbactam(Ampimark-s) 1000mg; 500mg

Lọ

39500

261

FOS5

Fosfomycin(Fosmicin- japan) 1g

Lọ

101000

262

DEX05

Glucose(Dextrose 5% chai 500ml - PLP)  5% /500ml

Chai

11200

263

MELY5

Cefadroxil(Melyroxil -ấn độ) 250

Lọ

46000

264

ADL5

Nifedipine(Adalat- LA TAB 20MG 30'S -ĐỨC) 20MG

Viên

5945

265

NE005

Neostigmin bromid(neostigmine) 0,5mg

Ống

7549.92

266

AT005

Atropin sulfat(Atropin sulfat) 0,25mg/1ml

Ống

470.001

267

AP5

Alpha chymotrypsin(Alphachymotrypsin) 10mg

Viên

1750

268

TAR4

Cefamandole(Tarcefandol 1g) 1g

Lọ

71000

269

MA15.

Magnesi sulfate(Magnesium sulfate) 15%/10ml

Ống

6600

270

AD004

Epinephrine(Adrenalin) 1mg/1ml

Ống

2478

271

VTNAB

Natri hydrocarbonat(Natribicarbonat 1.4% 500ml) 1.4% 500ml

Chai

36120

272

BABY5

Terbutalin sulfat
+ guaiphenesin(Babycanyl) 60ml

Lọ

22000

273

CIP05

Ciprofloxacin(Ciprofloxacin)  200mg/100ml

Chai

10449.904

274

RIN05

Ringer lactate(Ringe lactat) 500ml - PLP

Chai

11200

275

PAR05

Paracetamol(Paracetamol Bivid) 1g/100ml

Chai

46200

276

VINPHS

Amikacin(Vinphacine) 500mg/2ml

Ống

10200

277

NA05

Natri clorid(Natri clorid 10%) 10%-500mg/5ml

Ống

2400

278

VIK4

Vitamin K(Vitamin K)  5mg/ml

Ống

3100

279

VANCL

Vancomycin(Vanco-lyomark) 500mg

Lọ

74025

280

NAM

Natri clorid(Natriclorua 0.9%) 0.9%

Lọ

1499.998

281

NAT05

Natri clorid(Natri Clorid 0.9%/500ml - Rửa) 4,5g

Chai

7000.004

282

MAC5

Bupivacain (hydroclorid)(marcain) 0,5%/20ml

Ống

43138

283

MA04

Bupivacain (hydroclorid)(Marcain) 0.5%/4ml

Ống

37871.998

284

BITA5

Ceftazidim(Bitazid(Ceftazidim)) 1g

Lọ

66799.992

285

ENT4

Bacillus clausii(Enterogemina)

Ống

6068

286

PHI04

Tiropramid
 hydroclorid(Philtabel 100mg) 100mg

Viên

2500

287

OND15

Ondanetron(Ondansetron) 8mg/4ml

Ống

38000

288

VOL65

Hydroxyethylstarch(VOLULYTE IV 6%) 6%

Túi

98999.996

289

OREM5

Natri clorid + Natri citrat + Kali clorid + Glucose khan + Kẽm Gluconate (Oremute)

Gói

2750

290

MIS

(misoprotol)(PG On(misoprotol)) 200mcg

Viên

3950

291

NAT05

Natri clorid(Natri Clorid 0.9%/500ml - Rửa) 4,5g

Chai

7000

292

VTDE20

Glucose(Dextrose 20% 500ml - PLP) 20% 500ml

Chai

14400

293

VTNA4

Natriclorid (Natri Clorid 0.9% / 1000ml - PLP)

Chai

14400

294

KED4

Albumin(Kedrialb) 200g

Lọ

721999.95

295

GOL5

goldbracin 80mg/2ml

Ống

14499.975

296

HEN5

Heparin(henalip) 25000 ui/5ml

Lọ

89499.9

297

CHI101

Acid amin(Chiamin S) 20ml

Ống

16800

298

UT15

Progesterone   micronized (Utrogestran) 100mg

Viên

7000

299

PIPE5

Piperacilin + tazobactam(Pipetazob) 2g

Lọ

148999.998

300

ZOV5

Aciclovir (Zovitit) 200mg

Viên

5500

301

VTLIPO4

Nhũ dịch lipid 250 ml(Lipocithin) 10% 100 ml

Chai

98500

302

VTME4

Metronidazole(Metronidazol) 500mg/100ml

Chai

7827.75

303

ROC5

Rocuronium bromid(Rocuronium-hameln) 50mg/ml

Lọ

81699.975

304

SOT

Ibuprofen(Sotstop(Ibuprofen)) 2g/100ml

Lọ

59499.93

305

ANTL

Antolac 1g

Gói

900

306

ZINE5

Kẽm gluconat(Zinenutri) 77.4mg

Gói

2600

307

ME04

Meropenem(Meronem) 500mg

Lọ

464373

308

HUM6

Immune globulin(Huma globin 2,5g) 50ml

Lọ

4935000

309

CHIA6

Acid amin(Chiamin s-k360) 20ml

Ống

16800

310

PUM6

Budesonide(pulmicort-respules) 500mcg/2ml

Ống

13834.002

311

PRO16

Propofol(Propofol-lipuro1%(10mg/ml)) 20ml

Ống

123480

312

MAC6

Bupivacain (hydroclorid)(Marcain 0.5% inj. 20ml 5's) 0,5%INJ 20ML

Ống

43138

313

ENT6

Bacillus clausii(Enterogermina B/2bL sx  10 Amps) 2 tỷ bào tử/5ml

Ống

5765.004

314

THE6

Glucose+natri+kali+citrat+ clorid=ORS(Theresol) 5,63g

Gói

1750

315

ZINC

Kẽm gluconat(ZinC-Kit) 3g

Gói

3280

316

NOR6

Noradrenaline base 4 mg free sulfit(Nerepine) 4mg/4ml

Lọ

68899.95

317

EXJ6

Deferasirox(Exjade 250-ATB) 250mg

Viên

192595

318

ROC6

Rocuronium bromid(Rocuronium-hamelin) 50ml/ 5ml

Lọ

79499.91

319

IS6

Isoflurane(Isiflura) 250 mg

Lọ

708999.9

320

OF6

Oxytoxine(Ofost 5UI/ml) 5IU/ml

Ống

3150

321

SCIM6

Insulin (30/70)(Scilin M30 40UI/ML) 10ml

Lọ

103000.002

322

FIX6

Ceftriaxone(FIXIBEST(Ceftriaxone)) 1g

Lọ

42000

323

HEN6

Heparin(Henalip) 25000ui/5ml

Lọ

89499.9

324

SCIR6

Insulin human tác dụng bán chậm(Scilin R 40ui/ml) 10ml

Lọ

103000.002

325

NA05

Natri clorid(Natri clorid 10%) 10%-500mg/5ml

Ống

2300

326

MER6

Meropenem(Meruglold I.V(meronem)) 1g

Lọ

318999.996

327

NU16

Nước cất(Nước cất 5ml CB) 5ml

Ống

630

328

FE005

Sắt II fumarat + folic acid(ferium)

Viên

5800

329

BAC6

Cefixim(Bactirid  - pakistan) 40ml

Lọ

59500

330

DIM6

Diphenhydramin(Dimedrol) 10mg/ml

Ống

555

331

VINP6

Phytomenadion(Vinphyton) 1mg/ml

Ống

2205

332

SPRS6

Cao khô lá thường xuân(Sirô Prospan-Đức) 70ML

Chai

57750

333

DEC6

Cefuroxim(Dectixal) 500mg

Viên

13860

334

PIPE6

Piperacilin + tazobactam(Pipetazob(piperacillin2g/Tazobactam250mg)) 2g; 0,25g

Lọ

109999.995

335

SUC6

Sắt sucrose (Sucrofer -ấn độ) 5ml

Lọ

105000

336

LID16

Lidocaine(Lidocain 2%/10ml-Hung) 2% (200mg/10ml)

Ống

15750

337

UTR

Progesterone   micronized (Utrogestran) 200mg

Viên

14000

338

CHYM6

Alpha chymotrypsin(ChymoDK 4,2MG) 4,2mg

Viên

1200

339

ALFO6

Fosfomycin(Alphafoss Inj 1g  -HQ) 1g

Lọ

59000

340

DIP6

Propofol(DIPRIVAN INJ 20ml) 10mg/ml

Ống

118167.998

341

NIF6

Nifedipin (Nifephabaco vỉ 10v) 10mg

Viên

179.991

342

SUXA6

Suxamethonium clorid(Suxamethonium chloride inetion 10mg/2ml) 100mg/2ml

Ống

15750

343

HAV6

Ibuprofen (Havafen  100mg/5ml chai 90ml) 100mg/ 5ml

Lọ

39299.925

344

ADR6

Epinephrine(Adrenalin (Epinephrin) 1mg/ml -VP-VN) 1 mg/ml

Ống

2205

345

SOLU6

Methylprednisolone(Solu-Medrol  inj 40mg) 40mg

Lọ

33099.99

346

COMB6

Ticarcilin + acidclavulanic(Combikd 1,6g) 1,5g + 0,1g

Lọ

120000.003

347

XENE6

iodine(Xenentix 350/100ml-pháp) 35g/100ml

Lọ

645540

348

BARI6

Bari sulphat -vn

Gói

17500

349

VIN16

Furosemid(Vinzic (Furosemid 20mg/2ml) 20mg/2ml

Ống

1995

350

CUR6

Phospholipid chiết từ phổi lợn (Curosurf 1.5ml-ltalia) 120mg

Lọ

14200000

351

DOP16

Dopegit (methydopa)250mg(ngoai thau)

Viên

2219.999

352

DEC6

Cefuroxim(Dectixal) 500mg

Viên

12000

353

NEL6

Netilmicin (Nelcin (Netilmicin 100mg/2ml)) 100mg/2ml

Ống

27499.994

354

CAL6

Calci clorid(Calci Clorid  500/5ml) 500mg

Ống

950

355

GRA6

Tobramycin sulfat (Gramtob 80mg/2ml)  80mg/2ml

Ống

7999.992

356

VAL6

Vancomycin*(Valacin 500Mg( Tây Ban Nha)) 500mg

Lọ

60900

357

RES6

Amlodipine(Resines 5mg (Amlodipine Besylate) BĐN) 5mg

Viên

840

358

DLIP16

Nhũ dịch lipid 250 ml(Lipocithin 10% 100ml) 10%/ 100ml

Chai

97000

359

VCM6

Metoclopramid(Vincomid 10mg/2ml) 10mg/2ml

Ống

1700

360

VINPH6

Amikacin(Vinphacin 500mg/2ml) 500mg/ 2ml

Ống

10500

361

KALV6

Kali clorid(Kali clorid  500mg) 500mg

Viên

630

362

BUPI6

Bupivacaine HCl(Bupivacaine Wpw Spinal Heavy) 5%4ML

Ống

37842

363

PR05

Progesterone (progesteron 25mg) 25mg

Ống

8219.998

364

KED6

Albumin(Kedrialb 200/l 50ml) 20% , 50ml

Chai

664999.965

365

PRAV6

Amoxicillin(Praverix 0.5 -romani) 500mg

Viên

2142

366

CENP6

Paracetamol(Cenpadol 150mg) 150 mg

Gói

424.998

367

DEXA6

Dexamethason(Dexamethazol 4mg-1ml) 4mg

Ống

830

368

VINS6

Methylprednisolone(Vinsolon 40mg(Methylprednisolon)) 40mg

Lọ

14660

369

HOAT6

cao khô đinh lăng, cao bạch quả(Hoạt huyết Dưỡng Não) 120mg; 50mg

Viên

690

370

XNT6

Iodine (dưới dạng Iobitridol)(Xenetix 300/50ml-phap) 30g/100ml

Lọ

282000

371

DAYT6

Ceftriaxon * + Lidocain(Daytrix 1g    : ấn) 1g

Lọ

59000

372

CYCL6

Ethamsylat(Cyclonamin 12,5% 250mg/2ml) 250mg

Ống