Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

(Ngày đăng: 31/03/2021, số lượt xem: 59)

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 24/3/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên, 124 Đảng viên thuộc 5 Chi bộ của Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Hội trường Bệnh viện trong 02 ngày 27-28/3/2021qua truyền hình trực tuyến nghiêm túc.

Tại Hội nghị trực tuyến, các Đảng viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII triển khai quán triệt 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Tại điểm cầu Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, Cán bộ, đảng viên Bệnh viện Sản Nhi nghiêm túc học tập, tiếp thu 5 nội dung chuyên đề nghị quyết, tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, đưa Nghị quyết Đại hội Đại lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn của Bệnh viện và cuộc sống.

Hình ảnh tại Hội nghị

-----------------------------------------------

BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC

Hotline: 02113.553.115 hoặc 0911.553.115

Địa chỉ: Số 394 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Gmail: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com

Facebook: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc

Zalo: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc

Youtube: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Website: sannhivinhphuc.vn

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc