Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc tiến hành tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

(Ngày đăng: 23/06/2017, số lượt xem: 1013)

              Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/1913 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

    Thực hiện Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 ;

    Ngày 6-9/6/2017, Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc thành lập Đoàn tự kiểm tra bệnh viện và đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017.

   Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017 đăng tải trên Website này, các bạn có thể xem hoặc dowload tại đây:

     Văn bản >> Bệnh viện >> Biên bản kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017.

Phạm Tiến Thọ