Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ Bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

(Ngày đăng: 13/12/2016, số lượt xem: 2112)

        Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ Bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

          Nội dung Nghị quyết được đăng tải trên Website này: Văn bản => Văn bản HĐND, UBND Tỉnh => Nghị quyết sô 22 => Download tại đây.

  

Phạm Tiến Thọ