Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tiến hành tự kiểm tra Bệnh viện năm 2016

(Ngày đăng: 09/12/2016, số lượt xem: 946)

                Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-SYT ngày 25/11/2016 của Sở Y tế về việc kiểm tra đánh giá công tác y tế năm 2016; trong 2 ngày 6-7/12/2016 Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

            Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc năm 2016 đăng tải trên Website này:

            Văn bản => Bệnh viện => Download tại đây


Phạm Tiến Thọ
Các tin khác