Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc thành lập tổ Công tác xã hội

(Ngày đăng: 07/06/2017, số lượt xem: 1318)

           Nhân kỷ niệm ngày “Công tác xã hội Việt Nam” theo QĐ số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng chính phủ. Và thực hiện Công văn số 178/SYT-TCCB ngày 01/3/2017 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc chỉ đạo thành lập tổ CTXH và kỷ niệm ngày CTXH đối với các đơn vị y tế khám bệnh và chữa bệnh.

          Sáng ngày 25/3 tại Hội trường bệnh viện, Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc công bố quyết định và ra mắt Tổ Công tác xã hội trực thuộc phòng KHTH Bệnh viện.

          Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế. Do đó, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bệnh viện là nơi cần có hoạt động của công tác xã hội.

                

Nhóm thiện nguyện Hiền Tâm Vĩnh Phúc thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện 

          Tại Việt Nam, hình thành và phát triển nghề CTXH có vai trò rất quan trọng nên ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 - 2020. Ngày 26 tháng 11 năm 2015 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

          CTXH trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Mục đích là hỗ trợ các nhóm đối tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân viên CTXH trong bệnh viện là cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…

          CTXH trong bệnh viện có nhiệm vụ bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho bệnh nhân và gia đình của họ trong quá trình điều trị; tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân; kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng bệnh nhân; nghiên cứu cung cấp bằng chứng từ thực tế hoạt động để đề xuất chính sách; hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế… Ngoài ra CTXH trong bệnh viện còn có nhiệm vụ giúp đỡ và tìm nguồn tài trợ cho các bệnh nhân nghèo, công tác truyền thông và quan hệ công chúng trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo tại bệnh viện…

          Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, hoạt động CTXH được BGĐ đặc biệt quan tâm. Đứng trước yêu cầu cấp thiết là cần phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tăng thu dung bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện; từng bước đáp ứng yêu cầu tự chủ về tài chính của đơn vị trong năm nay và những năm tiếp theo...

          Vì vậy, BGĐ Bệnh viện ra quyết định thành lập Tổ CTXH tại Bệnh viện và chỉ đạo Tổ CTXH phải tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ chức năng theo TT 43/2015 của BYT về CTXH tại Bệnh viện.

          Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ thực hiện các hoạt động công tác xã hội, hoạt động từ thiện, thiện nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh hoặc các nhiệm vụ khác liên quan công tác xã hội tại bệnh viện vui lòng liên hệ theo  Số điện thoại Tổ Công tác xã hội bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc: 0211.3.553.115/ 0911.553.115. Hoặc Bác sĩ Phạm Tiến Thọ - Tổ trưởng (ĐT: 0984.990.824/ 0984.035.818)./.

         

 

Phạm Tiến Thọ