Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 20/2021/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

(Ngày đăng: 14/03/2024, số lượt xem: 1572)

      Ngày 10/03/2022 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn triển khai thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải trong phạm vị khuôn viên cơ sở y tế. Tập huấn triển khai đến tất cả NVYT tại bệnh viện, chia làm 2 khung giờ học.

 

Thông tư 20/2021/TT-BYT được thay thế cho thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015. Ngoài những nội dung đang được áp dụng và triển khai theo Thông tư 58, nội dung của Thông tư 20/2021 có những điểm mới như sau:

 

- Đối tượng áp dụng tại thông tư này được cụ thể hóa và rõ ràng hơn: bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất thải y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế trên lãnh thổ Việt Nam.

 

- Chất thải y tế được quy định thành 6 nhóm so với 3 nhóm trước đây theo Thông tư 58, phân loại trong mỗi nhóm được mô tả rõ ràng cụ thể giúp cho người làm phát sinh chất thải phân loại chính xác và thuận lợi hơn.

 

Thông tư này không quy định việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế mà thực hiện theo quy định của Bộ khoa học và Công nghệ về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

 

Sau khi kết thúc buổi tập huấn triển khai toàn bộ nhân viên y tế cam kết sẽ triển khai Thông tư 20 tại khoa phòng mình.Toàn bộ nội dung trên sẽ được các thành viên mạng lưới KSNK – nhân viên y tế - nhân viên vệ sinh bệnh viện tuyên truyền và nhắc nhở các nội dung quy định về phân loại, thu gom rác thải y tế tới người bệnh và người nhà góp phần cùng bệnh viện xây dựng môi trường Bệnh viện xanh – sạch – đẹp và an toàn.

 

Tổ quản lý chất lượng