Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2020

(Ngày đăng: 03/09/2020, số lượt xem: 486)

 

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2020

 Tên bệnh viện: Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc
- Tuyến bệnh viện: Chuyên khoa của tỉnh

- Hạng bệnh viện: Hạng II
- Ngày kiểm tra:
25/6/2020

 I. Tổng hợp tự chấm điểm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT

MỨC

1

2

3

4

5

80

TIÊU CHÍ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

C1.2

 

 

C4.6

 

 

C7.2, C7.5

 

 

 

D2.5

E1.3

A1.3, A1.4

A2.2, A2.5, 

A3.1

A4.1, A4.5,

 

 

 

B4.1, 

 

 

C3.1, C3.2,

C4.3, C4.4,

 C5.1, C5.3, , C5.5,

C6.3,

 C7.1, 

C8.1, C8.2,

 C10.1,

 D1.1, D1.2, D1.3

D2.1, D2.3, D2.4

D3.1, D3.2, D3.3

A1.1, A1.2,  A1.5, A1.6,

A2.1, A2.3, A2.4, 

A3.2

A4.2, A4.3, A4.4, A4.6, 

B1.1, B1.2, B1.3

B2.1, B2.2, B2.3

B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, 

B4.2, B4.3, B4.4

 C1.1,

 C2.1, C2.2,

C4.1, C4.2, C4.5,

C5.2, C5.4

C6.1, C6.2, 

C7.3, C7.4, 

C9.1, C9.2, C9.3, C9.4, C9.5, C9.6,

C10.2,

D2.2.

E1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.1

E2.1.

Số lượng TC đạt từng mức

 0

6

29

46

2

Tỷ lệ (%)

0

7,23

34,94

55,42

2,41

ĐIỂM TRUNG BÌNH (C3 và C5 có hệ số 2)

3,51

MỨC ĐẠT

3

 

II. TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM THEO KH 1205/KH-BYT "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính, Chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Các phần kiểm tra

Điểm tối đa

Bệnh viện chấm điểm

PHẦN 01. Kết quả chấm điểm công tác triển khai thực hiện

20

17,0

PHẦN 02. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh

80

70,32

PHẦN 03. Đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện

200

140,0

KẾT QUẢ CHUNG

300

227,32

 

 

 

 

 

 

Tổ quản lý chất lượng