Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Bệnh viện Sản – Nhi khai mạc Lớp đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2017

(Ngày đăng: 07/06/2017, số lượt xem: 1080)

             Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện;

          Để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, nâng cao kiến thức và kỹ năng về QLCL Bệnh viện cho đội ngũ cán bộ quản lý các khoa, phòng trong Bệnh viện.

           Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm đào tạo YHDP & YTCC của Trường Đại học Y Hà Nội mở lớp đào tạo Quản lý chất lượng Bệnh viện năm 2017.

          Đến dự buổi khai mạc Lớp đào tạo QLCL Bệnh viện năm 2017 có Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện Sản – Nhi.

               

Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc Lớp đào tạo

          Đặc biệt là sự có mặt đông đủ 30 học viên là những cán bộ quản lý trưởng, phó các khoa, phòng trong Bệnh viện Sản-Nhi.

          Thời gian lớp học là 05 ngày (5-9/5/2017).

         Chương trình chi tiết: Tổng quan về QLCL, Quản lý nguy cơ bệnh viện, Đảm bảo an toàn người bệnh, 5S trong QLCL Bệnh viện, Lập Kế hoạch triển khai/duy trì 5S trong QLCL Bệnh viện, Quản lý khủng hoảng truyền thông Bệnh viện, Đánh giá CL BV.

             

Toàn cảnh Lớp đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2017

Phạm Tiến Thọ