Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

LỊCH TRỰC TUẦN 6

(Ngày đăng: 03/02/2020, số lượt xem: 275)

 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

BỆNH VIỆN SẢN-NHI

 
 

 
   

TUẦN 6/2020

Số TT

Khoa         Thứ

Thứ hai (3/2)

Thứ ba (4/2)

Thứ tư (5/2)  

Thứ năm  (6/2)

Thứ sáu (7/2)                   

Thứ bảy (8/2)       

Chủ nhật (9/2)       

1

T. Lãnh đạo

Bs. Huyền

Bs. Ngọc

Bs. Lan

Bs. Thủy

Bs. Cán

Bs. Thọ

Bs. Huyền

2

Trực Tổng Trực

Bs. Hùng

Bs. Đức

Bs. Quang

Bs. Trung

Bs. An

Bs. Minh

Bs. P Tuấn

3

Trực thường trú Khối Sản

Bs. H. Minh

Bs. Đức

Bs. An

Bs. H. Minh

Bs. Đức

Bs. Minh

Bs. Hà

4

Trực thường trú Khối Ngoại

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

5

Trực thường trú Khối Nhi

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

6

Trực thường trú CLS

CN. Hà

Bs. Hoằng

CN. Hòa

CN. Hà

Bs. Hoằng

CN. Hòa

CN. Hà

7

Khoa Hồi sức cấp cứu

Thảo, Yến, Hương

Tuyên, Bình, Minh

Nguyên, Mây, Cường

Thắng, Yến, Lan

Tuấn, Bình, Hương

Tuyết, Mây, Cường

Thanh, Lan, Cường

8

Phòng Cấp cứu Lưu

Thắng, Thúy

Thu, Hương a

H Anh, Hương b

Thế, Thoa

Thảo, Giang

Thu, V Anh

H Anh, Thúy

9

Phòng cấp cứu Sản

Tâm, Thanh

Tùng, Bích

Ánh, Phương

Mai, Liên

Cảnh, Nết

Quang, Hường a

Bs.Thúy a, Thúy

10

Khoa Sơ Sinh

Yến, Nhiên, Yến, Hoa, Hương a

Chuyển, Trường, Thái, Hạnh, Nhàn

Thảo, Thúy, Ánh, Loan, Mai

Kiên, Nhiên, Hương c, Tuyết,Nhung

Phấn, Trường, Yến, Hoa, Hương a

Chuyển, Thúy, Thái, Hạnh, Nhàn

Kiên, Yến, Ánh, Loan, Mai

11

Khoa Nội nhi-Đơn nguyên hô hấp

Đồng, Ngà

Hà, Tư

Nương, Thu

Dừa, Linh

Tú, Nga

Huyền, Lương

Đồng,Liên

Thu, Thúy

Duy, Điểm

Lan, Nguyệt

Thu, Hải

Tú, Huyền

Đức, Thảo

Khánh, Thanh

12

Khoa Truyền nhiễm

Dung, Hương

Phương, Thuận

Thúy, Hường

Hùng, Trang

Quyết, Dương

Dung, Lý

Phương, Hương

13

Khoa Sản

Hải, Cảnh Mai, Thảo, Hà, Thơ, Linh, Phương a, Tâm b

Trung, Anh, Sơn, Huyền, Loan, Thanh, Nghị, Phương b, Hương

Minh, Tâm, Nam, Trang, Ngoan, Oanh a, Quyết, Thoa, Tâm a

Hà, Hải, Hào, Giang, Phương a, Liên, Phương b, Tâm b, Thơm

Đức, Thọ, Sơn, Thơ, Thảo, Nghị, Linh, Quyên, Hương

Minh, Anh, Nam, Thanh, Trang, Hằng, Quyết, Ngoan, Chanh

Tùng, Tú, Hào, Giang, Hà, Liên, Oanh a, Huyền, Tâm a

14

Khoa Sản bệnh

Hải

Tuyến

Nụ

Thu

Tuyết

Bình

Hương a

15

Khoa Phụ

Minh

Thơm

Hương

Hải

Minh

Thơm

Hương

16

Khoa Hiếm Muộn

Phượng

Thu

Lan

Hoa

Thu

Trang

Phượng

17

Khoa Gây mê-HS

Lũy, Ngọ a, Ly, Dung

Tuấn, Canh, Thảo, Hoạt

Lũy, Tiến, Nhung b, Lan

Hiển, P Anh, Hòa, Hân

Lũy, Canh, Ly, Dung

Huy, Tiến, Thảo, Dung

Tuấn,Ngọc a, Nhung b, P Anh

18

Khoa Ngoại

Tuấn, Nga b

Thắng, Nga a

Hải, Hòa

Tuấn, Dung

Thắng, Hòa

Hải, Nga b

Văn, Hằng

19

Đơn Nguyên  Chấn thương- Chỉnh hình

Phước, Khánh

Quân, Dũng

Phước, Phương

Quân, KHánh

Phước, Dũng

Liên, Phương

Quân, Khánh

20

Liên chuyên khoa

Mạnh, Yến

Loan, Mai

Uyên, Hảo

Bang, Mai

Tuấn, Thơ

Mạnh, Hảo

Loan, Yến

21

Khoa Chẩn ĐHA

Bình, Chinh

C Tuấn,Nguyên

Phương, Khánh

C Tuấn, Toàn

Phương, Cường

Công, Phụng

Bình, Hoan

22

Khoa Huyết học

Hoằng

Giáp

Hân

Chiến

L Anh

Giáp

Long

23

Khoa Sinh hóa-MD

Điệp

Hoa

Loan

Toàn

Nga

Đạt

24

Đơn nguyên Vi sinh

Huyền

Tiên b

Tiên a

Yến

Lan

Tiên b

Tiên a

25

Khoa Dược

Hạnh

Lan

Hùng

Mậu

Long

Thương

26

Tổ IT

Hiếu

Tâm

Thắng

Hiếu

Tâm

Thắng

Hiếu

27

Tài Chính KT

Hường

Thư

Thu

Dũng

Thảo

Thúy

Lan

28

Trực Hộ lý

Thắng

Lợi

Thắng

Lợi

Thắng

Lợi

Thắng

29

Trực nhà giặt

Hằng

Lệ

Dung

Yến

Huệ

Lệ

Hằng

30

Trực thường trú Trang thiết bị

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

31

Trực Lái Xe 

Cử

Hiếu

Tuyên

Cử

Hiếu

Tuyên

Cử

32

Trực Điện, Nước và  Oxy

Tình (0947570979)

Hà(0978308295)

Long    (0976694252)

Tình (0947570979)

Hà(0978308295)

Long    (0976694252)

Tình (0947570979)

 Ghi chú:                                                                                                                                                                                                                                                              - Các khoa, phòng khi đổi trực phải báo cáo trực lãnh đạo; gửi lịch trực và danh sách đi làm thứ 7, CN về phòng KHTH chậm nhất vào 16 giờ  thứ  4 hàng  tuần;  nếu Khoa/phòng nào không gửi phòng KHTH sẽ tự phân công.                                                                                                                                                                                                                    - Khoa Dược phải bố trí phân công Dược sĩ duyệt thuốc vào thứ 7, chủ nhật;

 

Khuyên Nguyễn