Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

(Ngày đăng: 22/02/2024, số lượt xem: 99)

Căn cứ quyết định số 3802/QĐ-SYT ngày 28/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 cho thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế, trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện quyết định số 56/QĐ-BVSN ngày 20/02/2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các Khoa/Phòng/Trung tâm/Đơn nguyên của Bệnh viện.
Ngày 21/02/2024, Bệnh viện Sản Nhi tổ chức Hội nghị Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác y tế Bệnh viện triển khai thực hiện năm 2024 của các Khoa/Phòng/Trung tâm/Đơn nguyên với Ban Giám đốc Bệnh viện.
Một số hình ảnh tại buổi ký cam kết
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------
BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC
☎️ CSKH: 0911.553.115
🏥 Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
📧 Gmail: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com
💻 Facebook: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc
📨 Zalo: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc
🎬 Youtube: Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc
📪 Website: sannhivinhphuc.vn
Tổ quản lý chất lượng