Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC

1. Lãnh đạo bệnh viện

1. Giám đốc: Đỗ Trọng Cán

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Ngọc

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Thủy

2. Các phòng chức năng:

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Phòng Điều dưỡng

3. Phòng Tổ chức cán bộ

4. Phòng Tài chính kế toán

3. Các khoa: ( 16 khoa và 03 đơn nguyên)

1. Khoa Khám bệnh

2. Khoa Hồi sức cấp cứu- chống độc

3. Khoa Nội nhi

4. Khoa Truyền nhiễm

5. Khoa Ngoại

6. Khoa Gây mê hồi sức

7. Khoa Phụ- hỗ trợ sinh sản

8. Khoa Sản bệnh

9. Khoa Sơ sinh

10.. Khoa Huyết học

11. Khoa Hóa sinh- Miễn dịch

12. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

14. Khoa Dược

15. Khoa Sản

16. Khoa liên chuyên khoa: TMH-RHM-Mắt

17. Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình

1̣8. Đơn nguyên Vi Sinh

19. Đơn nguyên Hô Hấp