Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Km 9 quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (3,72 km)Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15000 - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

LỊCH TRỰC TUẦN 43

(Ngày đăng: 19/10/2020, số lượt xem: 944)

 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

BỆNH VIỆN SẢN-NHI

 
 

 
   

TUẦN 43/2020

Số TT

Khoa         Thứ

Thứ hai (19/10)

Thứ ba (20/10)

Thứ tư (21/10)  

Thứ năm  (22/10)

Thứ sáu (23/10)                    

Thứ bảy (24/10)       

Chủ nhật (25/10)       

1

T. Lãnh đạo

Bs. Thủy

Bs. Huyền

Bs. H.Minh

Bs. Ngọc

Bs. Cán

Bs. L.Tuấn

Bs. Huyền

0915.555.241

0988.240.978

936352638

0912.148.236

0912.154.030

986012323

0988.240.978

2

Trực Tổng Trực

P Tuấn

Thắng

Trung

An

Đức

Đ. Minh

Tùng(Kb)

3

Trực thường trú Khối Sản

Bs. Hà

Bs. H Minh

Bs. Minh

Bs. An

Bs. Hà

Bs. H Minh

Bs. Hà

4

Trực thường trú Khối Ngoại

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

Bs. Tuấn

Bs. Ngọc

5

Trực thường trú Khối Nhi

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

Bs. Đ Lan

Bs. Thảo

6

Trực thường trú CLS

CN. Hà

CN. Hòa

CN. Hà

Bs. Hoằng

CN. Hòa

Bs. Hoằng

CN. Hà

7

Khoa Hồi sức cấp cứu

Thảo, Mây, Hoàn

Thắng, Thùy, Lan

Nguyên, Bình, Cường

Thảo, Mây, Hoàn

Thắng, Thùy,Lan

Nguyên, Bình, Cường

Thanh, Mây, Hoàn

8

Phòng Cấp cứu Lưu

Tùng, Ánh

H Anh,Hường

Thu, Lan

Tùng, Lan

H Anh, Ánh

Thu,Hường

Tuấn, Lan

9

Phòng cấp cứu Sản

Cảnh, Quyết

Tùng, Hương a

Tú, Hương b

Trung, Thúy a

Hào, Quyết

Quang, Hương a

T Anh, Hương b

10

Khoa Sơ Sinh

Yến,Ngân, Hương c, Hạnh,Nhung

Chuyển, Thúy, Yến, Hoa, Hương a

Kiên,Hoa, Thái,Liễu, Nhàn

Phấn, Ngân, Tuyết, Hạnh,Nhung

Kiên, Yến, Hương c, Hoa, Hhương a

Nhiên, Thúy, Yến, Liễu, Nhung

Chuyển, Trường, Thái, Hạnh, Nhàn

11

Khoa Nội nhi-Đơn nguyên hô hấp

Đồng,Ngà

Điệp, Linh

Trường, Ngà

Điệp,Nguyệt

Trường, Ngà

Nương, Hà

Đồng, Linh

Thế, Oanh

Khánh, Điểm

Thu, Thanh

Khánh,Hải

Đức, Hường

Duy, Điểm

Thế, Oanh

12

Khoa Truyền nhiễm

Quyết, Sim

Hùng, Hương

Quyết, Dương

Hùng, Nết

Dung, Dương

Phương, Lý

Quyết, Hương

13

Khoa Sản

Đ.Minh,Hải, Dũng,Minh, Hà, Thoa,Loan, Thanh, Hương

Tâm, Nam, Tùng, Giang, Hằng,Oanh a,Lan, Yến, Chanh

H.Minh, Thúy a, Hào, Huyền, Loan, Quyên, Linh, Tâm b

Đức, Tùng, Nam,Giang,Hà, Loan, Thoa, Trang, Tâm a

Hải, Tú, Tâm, Quỳnh, Hằng, Lan, Yến, Hương, Hường

Đ. Minh, Cảnh, Sơn,Minh, Huyền, Ngoan, Linh, Liên, Chanh

Hà, Trung, Thúy a,Thanh, Trang, Thơ, Quyên, Tâm b

14

Khoa Sản bệnh

Hương b

Tuyến

Nụ

Bình

Hương a

Hải

Thu

15

Khoa Phụ

Minh

Hương

Minh

Hải

Thơm

16

Khoa Hiếm Muộn

Trang

Hoa

Phương

Thu

Phượng

Lan

Trang

17

Khoa Gây mê-HS

Lũy, Ngọc a, Nhung b, Tiến

Việt, Lan, Hòa, Nhung

Tuấn, Hân, Hậu, P Anh

Việt, Canh, Dung, Thảo

Lũy, Ngọc a, Ly, Tiến

Huy,Lan,Nhung b, Nhnung a

Tuấn,Hân, Hòa,P Anh

18

Khoa Ngoại

Tuấn, Hằng

Hải,Hòa

Thành, V Anh

Hải, Dung

Thắng, Huyền

Thành,Tân

Văn, Hoa

19

Đơn Nguyên  Chấn thương- Chỉnh hình

Phước, Khánh

Quân, Dũng

Phước, Phương

Quân, Tùng

Phước,Khánh

Quân, Dũng

Phước, Phương

20

Liên chuyên khoa

Mạnh, Phương

Tuấn, Thuận

Uyên, Anh

Loan, Phương

Hưởng, Thuận

Bang, Hiền

Mạnh, Yến

21

Khoa Chẩn ĐHA

Phương, Chinh

Bình,Nguyên

Tuấn, Hoan

Bình,Khánh

Phương, Toàn

Công, Cường

Tuấn, Phụng

22

Khoa Huyết học

Vân

Long

Hoằng

Chiến

Hân

L Anh

Giáp

23

Khoa Sinh hóa-MD

Điệp

Hoa

Toàn

Nga

Đạt

Loan

24

Đơn nguyên Vi sinh

Chaâu

Tiên b

Lan

Yến

Châu

Tiên b

Lan

25

Khoa Dược

Phú

Mâu

Lan

Thịnh

Dũng

Thương

Long

26

Tổ IT

Hiếu

Tâm

Thắng

Hiếu

Hiếu

Tâm

Thắng

27

Tài Chính KT

Chang

Nhân

Thư

Trung

Lan

Chang

Nhân

28

Trực Hộ lý

Thắng

Lợi

Thắng

Lợi

Thắng

Lợi

Thắng

29

Trực nhà giặt

Hồng

Mây

Yến

Dung

Hằng a

Hồng

Mây

30

Trực thường trú Trang thiết bị

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

Thái (0977062501)

31

Trực Lái Xe 

Cử

Tuyên

Hiếu

Cử

Tuyên

Hiếu

Cử

32

Trực Điện, Nước và  Oxy

Hà (0978308295)

Tân   (0968138603)

Tình (0947570979)

Hà (0978308295)

Tân   (0968138603)

Tình (0947570979)

Hà (0978308295)

 Ghi chú:                                                                                                                                                                                                                                                              - Các khoa, phòng khi đổi trực phải báo cáo trực lãnh đạo; gửi lịch trực và danh sách đi làm thứ 7, CN về phòng KHTH chậm nhất vào 16 giờ  thứ  4 hàng  tuần;  nếu Khoa/phòng nào không gửi phòng KHTH sẽ tự phân công.                                                                                                                                                                                                                    - Khoa Dược phải bố trí phân công Dược sĩ duyệt thuốc vào thứ 7, chủ nhật;

           

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 


 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BẢNG PHÂN CÔNG ĐI LÀM NGÀY LỄ, THỨ 7,  CHỦ NHẬT TUẦN 43 /2020

BỆNH VIỆN SẢN NHI

 

TT

Tên Khoa, Phòng

Thứ 7: 23/10

Chủ nhật: 24/10

1

Khám Tự nguyện Sản

Bs, Dd trực kiêm

Bs, Dd trực kiêm

Khám Tự nguyện Nhi

Ngọc

Loan

Đi làm phòng Nội soi

Mạnh. Phương

Bang, Hoàn

Phòng siêu âm- X quang

Tuấn, Khánh

Công, Chinh

Phòng lấy máu xét nghiệm

Ánh

Thúy a

 

Siêu âm tim

bs. Bình 1/2

Bs. Phương 1/2

2

Đơn nguyên tiêm chủng

Bs. Đ Anh, T. Anh 1/2; Ngạn, Linh1/2

Bs Đ Anh, H.Minh 1/2; Tâm, Linh 1/2

3

Khoa Ngoại

Hằng

Dung

4

Đơn nguyên chấn thương

Tùng

Dũng

5

Khoa Hồi sức Cấp cứu

Huệ

Duyên

6

Khoa Nội nhi

Hạnh, Ngà

Nga, Nguiyệt

7

Hô hấp

Thanh

Thảo

8

Truyền nhiễm

Nết

Huyền

9

Khoa sản

Lươn,g Hà, Thoa,Hương

Thảo,Loan, Thơm, Tâm a

10

Sản bệnh

Tuyết

Hương a

11

Khoa Liên chuyên khoa

Mai

Thơ

12

Khoa Huyết học

Lương 1/2

Mai 1/2

13

Khoa Sinh hóa - MD

Nga 1/2

Tần 1/2

14

Đơn nguyên Vi sinh

Chaâu 1/2

V Anh 1/2

15

Tổ Tiếp đón

Trang

Thủy

16

Tổ Hướng dẫn & tiếp sức người bệnh

Hà, Tuyết

Hòa, Tân

17

Phòng Kế toán

Chang

Lan

18

Hộ lý

Thắng, Chiêm, Lợi, Mai 1/2, Xuân 1/2, Ngoan 1/2, Chúc 1/2, Hải

Lại,Phương, Hiếu, Xuân 1/2, Ngoan 1/2, Chúc 1/2, Nương, Mai 1/2

19

Nhà giặt

Hằng b, Yến, Lệ

Dung, Thủy, Huệ

   

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Tổ quản lý chất lượng