Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH DO THỜI TIẾT NẮNG NÓNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA HÈ
Nội dung thông báo:

tăng cường công tác khám chữa bệnh do thời tiết nắng nóng và phòng chống dịch bệnh mùa hè