Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO BÁC SĨ, DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016
Nội dung thông báo:

 

Tệp nội dung: [KHthitaynghebacsi.doc]