Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN THỦ TỤC THAM GIA BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH
Nội dung thông báo:

Về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình

Tệp nội dung: [CV3638.pdf]