Bệnh viện Sản Tỉnh Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI – THANH LỊCH” LẦN THỨ I, NĂM 2016
Nội dung thông báo:

 

Tệp nội dung: [KHTHI2016.doc]