LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 25 năm 2024
(Tuần từ 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
17/06/2024
Thứ ba
18/06/2024
Thứ tư
19/06/2024
Thứ năm
20/06/2024
Thứ sáu
21/06/2024
Thứ bảy
22/06/2024
Chủ nhật
23/06/2024