LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 8 năm 2024
(Tuần từ 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
19/02/2024
Thứ ba
20/02/2024
Thứ tư
21/02/2024
Thứ năm
22/02/2024
Thứ sáu
23/02/2024
Thứ bảy
24/02/2024
Chủ nhật
25/02/2024