LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 43 năm 2021
(Tuần từ 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
25/10/2021
Thứ ba
26/10/2021
Thứ tư
27/10/2021
Thứ năm
28/10/2021
Thứ sáu
29/10/2021
Thứ bảy
30/10/2021
Chủ nhật
31/10/2021