LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 4 năm 2023
(Tuần từ 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
23/01/2023
Thứ ba
24/01/2023
Thứ tư
25/01/2023
Thứ năm
26/01/2023
Thứ sáu
27/01/2023
Thứ bảy
28/01/2023
Chủ nhật
29/01/2023