LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 29 năm 2019
(Tuần từ 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
15/07/2019
Thứ ba
16/07/2019
Thứ tư
17/07/2019
Thứ năm
18/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ bảy
20/07/2019
Chủ nhật
21/07/2019