LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 3 năm 2021
(Tuần từ 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
18/01/2021
Thứ ba
19/01/2021
Thứ tư
20/01/2021
Thứ năm
21/01/2021
Thứ sáu
22/01/2021
Thứ bảy
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021