LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 16 năm 2021
(Tuần từ 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
19/04/2021
Thứ ba
20/04/2021
Thứ tư
21/04/2021
Thứ năm
22/04/2021
Thứ sáu
23/04/2021
Thứ bảy
24/04/2021
Chủ nhật
25/04/2021