LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 13 năm 2020
(Tuần từ 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
23/03/2020
Thứ ba
24/03/2020
Thứ tư
25/03/2020
Thứ năm
26/03/2020
Thứ sáu
27/03/2020
Thứ bảy
28/03/2020
Chủ nhật
29/03/2020