LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 23 năm 2020
(Tuần từ 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
01/06/2020
Thứ ba
02/06/2020
Thứ tư
03/06/2020
Thứ năm
04/06/2020
Thứ sáu
05/06/2020
Thứ bảy
06/06/2020
Chủ nhật
07/06/2020