LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 40 năm 2022
(Tuần từ 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
03/10/2022
Thứ ba
04/10/2022
Thứ tư
05/10/2022
Thứ năm
06/10/2022
Thứ sáu
07/10/2022
Thứ bảy
08/10/2022
Chủ nhật
09/10/2022