LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 38 năm 2023
(Tuần từ 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
18/09/2023
Thứ ba
19/09/2023
Thứ tư
20/09/2023
Thứ năm
21/09/2023
Thứ sáu
22/09/2023
Thứ bảy
23/09/2023
Chủ nhật
24/09/2023