Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc - Địa chỉ: 394 đường Mê Linh - phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (0211) 3 711 489, Hotline: 0964.951.010, Email: banbientap.bvsn@gmail.com, Website: http://sannhivinhphuc.vn. Trưởng Ban Biên tập: Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Giám đốc bệnh viện.
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Lịch trực tuần 7 (12/2-18/2/2018) - Trực Tết 2018

(Ngày đăng: 15/02/2018, số lượt xem: 577)

 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

 

 

TUẦN 7/2018

Số TT

Khoa         Thứ

Thứ hai (12/2)

Thứ ba (13/2)

Thứ tư (14//2)           (29 tết ) 

Thứ năm (15/2)             (30 tết)  

Thứ sáu (16/2)          (1 tết)                 

Thứ bảy (17/2)         (2 tết)   

Chủ nhật (18/2)                             ( 3 tết)

1

T. Lãnh đạo

Bs. Ngọc

Bs. Quán

CN. Hà

Bs. Hải

Bs. Ngọc

CN. Hợp

Bs. Tuấn

2

Trực Tổng Trực

Bs. Hà

Bs. L Tuấn

Bs. Thanh

Bs. Tùng

Bs. Thọ

Bs. P Tuấn

Bs. An

3

Phòng KHTH

Thắng

Tâm

Thắng

Tâm

Thắng

Tâm

Thắng

4

Hồi sức cấp cứu

Đ Anh, Thùy, Huệ

Thanh, Bình,Minh

Thảo, Mây, Hoa

Đ Anh, Hoàn, Tâm

Thanh, Hương, Huệ

Tuyết, Binhg,Minh

Thảo, Thùy, Dương

5

Khám bệnh

Tùng, Phương b, Thúy b

Thế, Liên, V Anh

Mạnh, Phương a, Hà a

Tùng, Hương, Ngọc

Thế,Thanh, Thoa

Mạnh, Phương b, Thúy b

Thế, Liên, V Anh

6

Sơ Sinh

Thúy, Nhung

Nhung, Nhàn

Thúy, Loan

Hạnh, Nhàn

Hằng,Nhung

Thúy,Mai

Nhung,Loan

7

Đơn nguyên Hồi sức tích cực sơ sinh

Thảo, Yến, Hương b

Kiên, Ánh, Hạnh

Toản, Tuyết, Hương c

Thảo, Yến, Liễu

Phấn, Ánh,. Hạnh

Kiên, Hương c, Hương b

Chuyển, Tuyết, Liễu

8

Nội nhi

Nương, Hương

Tú,Liên

Nương, Thu

Khánh, Nga

Dừa, Hương

Huyền, Hà

Lan, Nghuyệt

9

Đơn nguyên  Hô Hấp

Dừa, Thúy

Điệp, Linh

Nương, Thanh

Khánh, Thảo

Dừa, Huyền

Huyền, Trang

Lan, Thúy

10

Ngoại Khoa

Thắng, Hào

Văn, Ngab

Tuấn, Hoa

Thắng, Hương

Hải, Hòa

Văn, Hào

Tuấn, Nga b

11

Liên chuyên khoa

Bang, Anh

Uyên, Chinh

Mạnh,Phương

Bang, Hảo

Liên, Hằng

Hưởng, Phương

Uyên, Yến

12

Đơn Nguyên  Chấn thương- Chỉnh hình

Quân, Ngọc

Phước, Ba

Đức, Ngọc

Phước, Phương

Đức, Hường

Quân, Dũng

Phước, Ba

13

Truyền nhiễm

Phương, Sim

Quyết, Huyền

Dung, Trang

Hùng, Hường

Quyết, Dương

Phương, Thuận

Dung, Hường

14

Sản Khoa

An, Thao, Tùng, Thành, Huyền, Loan, Phương a, Chất

Hà, Huyền, Nam, Trang, Oanh b, Hà, Nghị, Tâm

Hải, Cảnh, Thúy a, Hào, Thảo, Giang, Thơ, Thơm, Chanh

Minh, Tùng, Mai, Tú,Phuương b, Quỳnh, Minh, Phương a, Hương

Đức, Ánh, Thao, Anh,Huyền, Thanh, Hường, Trang, Chất

Thọ, Trung, Phượng, Thúy b, Giang, Thơ, Hằng, Nghị, Tâm

An, Tâm, Hào, Tú, Phương b,Hà, Oanh a, Minh, Chanh

15

Khoa         Thứ

Thứ hai (12/2)

Thứ ba (13/2) (28/12)

Thứ tư (14//2)  (29 tết ) 

Thứ năm (15/2)  (30 tết)  

Thứ sáu (16/2)   (1 tết)                 

Thứ bảy (17/2)    (2 tết)   

Chủ nhật (18/2)        ( 3 tết)

16

Sản bệnh

Ly

Khánh

Ngoan

Nụ

Tuyết

Ly

Bình

17

Khoa Phụ

Lan

Minh

Thu

Lan

Minh

Thu

18

Khoa Hiếm M

Thu

Bích

Huyền

Thu

Bích

Hạnh

Lan

19

Chẩn ĐHA

Ng Tuấn, Toàn

Công, Khánh

Bình, Hoan

Công, Nguyên

Ng Tuấn, Hoan

C Tuấn, Khánh

Bình, Toàn

20

Gây mê-HS

Lũy, Canh, Thu, Dung

Huy, Hân, Nhung a, Ly

Hiển, Lan, Hậu, Ngọc b

Tuấn, Canh, Thảo, Tiến

Huy, Hân, Hòa, Dung

Lũy, Lan, Thu, Ly

Hiển, Dũng, Nhung a, Ngọc b

21

Chẩn ĐHA

Ng Tuấn, Toàn

C Tuấn, Hoan

Công, Khánh

Ng Tuấn, Nguyên

C Tuấn, Khánh

Công, Toàn

Ng Tuấn, Hoan

22

Huyết học-VS

Điệp, Hoằng

Vân, Lương

Hòa, L Anh

Điệp, Giáp

Chiến, Lương

L Anh, Vân

Điệp, Giáp

23

Sinh hóa-MD

Hường

Đạt

Nga

Toàn

Đạt

24

Khoa Dược

Lan

Hiền

Hạnh

Mậu

L Anh

Hiền

25

Tài Chính KT

Thư

Cương

Thảo

Thành

Dũng

Thúy

Hoa

26

Trực Hộ lý

Lợi

Thắng

Quế

Xuân

Lợi

Thắng

Quế

27

Lái Xe 

Hiếu

Cử

Tuyên

Hiếu

Cử

Tuyên

Hiếu

28

Trực Đ.Nước $  Oxy

Long    (0976694252)

Thái (0977062501)

Tình (0947570979)

Long    (0976694252)

Thái (0977062501)

Tình (0947570979)

Long    (0976694252)

 Ghi chú: - Các khoa, phòng khi đổi trực phải báo cáo trực lãnh đạo

 

Phạm Tiến Thọ